نکاتی چند راجع به آموزش و پرورش در کودکستانها

عنواننکاتی چند راجع به آموزش و پرورش در کودکستانها
گونهمقاله
نویسندگانصحیحی, حبیب الله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۲۷
تاریخ نشر

دی ۱۳۲۷

شماره

دوره۲۳ ش۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۵۰-۵۴
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعصحیحی، حبیب الله, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا تعریفی از کودکستان شده واهمیت آنها توضیح داده شده است : سپس نکاتی که مربی کودکستان باید در رفتار با بچه‌های کوچک به خصوص ۴ تا ۶ سال بدان توجه داشته باشد بیان گردد سپس اهمیت آموزش نقاشی مطرح شده و برای نمونه دو نقاشی بچه‌ی دو ساله‌ونیم و چهار ساله آورده شده است .Asics shoes | Nike