نمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه

عنواننمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه
گونهپوستر
پدیدآورندگانشیوا, قباد
ناشرتلویزیون ملی ایران
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۴۶
زبان انتشارفارسی
پدیدآورندگان

طراح: قباد شیوا

موضوعپوستر, پوستر نمایشگاه, تلویزیون ملی ایران, منابع دیداری, نمایشگاه نقاشی, نمایشگاه نقاشی کودکان آقا موشه خاله سوسکه
وضعیت رنگ

رنگی

ارجاع کلیدی۱۷۹۰۵
متن کامل