نامه به سردبیر: به عنوان مدرسه نمونه شهریه سنگین میگیرند

عنواننامه به سردبیر: به عنوان مدرسه نمونه شهریه سنگین میگیرند
گونهمقاله
نویسندگانمحمدرضا, آنی،
ناشررستاخیز
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

یکشنبه ۱ آبان ۱۳۵۶

شماره

س۳ ش۷۴۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۹
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعآنی، محمدرضا, رستاخیز, شهریه مدارس, مقاله
متن کامل

متن تقاضای رسیدگی به گرفتن شهریه ی سنگین از سوی مدرسه ای در شهر سقز کردستان.latest Running | Nike, adidas, Converse & More