موسیقی کودکان زمزمه زندگی است

عنوانموسیقی کودکان زمزمه زندگی است
گونهمقاله
نویسندگانخانعلی, یوسف
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

شنبه ۵ تیر ۱۳۵۵

شماره

س۶ ش۲۶۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۴-۲۵، ۸۰
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

پدیدآورندگان

یوسف خانعلی

موضوعتماشا, سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران, سعید خدیری, کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان رادیو و تلویزیون, مصاحبه ها, مقاله, موسیقی و کودک, یوسف خانعلی
متن کامل

گفت و گو با سعید خدیری، استاد دانشکده علوم تربیتی و سرپرست برنامه های تحقیقی آموزشی و تولیدی کارگاه موسیقی کودکان ونوجوانان، دربارۀ علل پایه گذاری کارگاه موسیقی کودکان در سازمان رادیو و تلویزیون و اهداف و نتایج به دست آمده از این طرح و ارتباط موسیقی با غذای روح کودکان و نوجوانان.bridgemedia | 『アディダス』に分類された記事一覧