مورچه سرباز و عنکبوت

عنوانمورچه سرباز و عنکبوت
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٩١٥ک
پدیدآورندگاننژادحسین, محمد علی
ناشراعلمی
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٤٠ص
اندازه٥/١٤*٥/٢١ س.م
پدیدآورندگان

نویسنده محمدعلی نژاد حسین

موضوعاعلمی, افسانه ها و قصه های ایرانی, کتاب, محمدعلی نژاد حسین
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٤٠ ریال

متن کامل

جنگی میان دو کشور مورچگان در می گیرد. پادشاه عادل کشور کاس در صدد نجات مورچگان فقیر کشور همسایه بر می آید و پس از دادن شهدای بسیار ثروتمندان کشور همسایه را از بین می برد. یکی از شهدا وینس است. عنکبوت دوست وینس پس از شهادت او به کمک مورچگان می آید و سرانجام مورچگان را از ظلم و ستم نجات می دهد.Sneakers Store | GOLF NIKE SHOES