مهر - خشم - ترحم

عنوانمهر - خشم - ترحم
گونهمقاله
ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

نیمه دوم فروردین ۱۳۵۳

شماره

دوره۱۰ ش۱۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۷۶-۴۸۰
موضوعآموزش کودکان معلول, پیک معلم و خانواده, مقاله
متن کامل

مطالبی درباره ی چگونگی رفتار با کودک معلول جسمی و دارای نقص عضو و روش های گوناگون توانمندسازی آنها.spy offers | Women's Nike nike roshe heart and sole shoes for women Shadow trainers - Latest Releases , Ietp