من و آهنگر

عنوانمن و آهنگر
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۸-۱۳۶۸

ناشربازی کودکان ( رهنمای آینده )
سال تولدنوشته شده
شماره

س ٣ ش ٦٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه١١
موضوعبازی کودکان, عباس یمینی شریف, مقاله, منظومه علمی -آموزشی, منظومه ها
متن کامل

شعری از زبان یک کودک در مقایسه ی کار آهنگر با کارهای خودش و شرح اینکه اگر او بخواهد هر کدام از کارهای آهنگر را انجام دهد چه می شود.Sportswear Design | THE SNEAKER BULLETIN