منصور یاقوتی

عنوانمنصور یاقوتی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

اندازه۶*۴
موضوعآموزگار, عکس, نویسنده
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
منصور یاقوتی