معلمین و دانش آموزان کلاس چهارم دبیرستان ادب

معلمین و دانش آموزان کلاس چهارم دبیرستان ادب
عنوانمعلمین و دانش آموزان کلاس چهارم دبیرستان ادب
گونهعکس
سال انتشار۱۳۲۴
تاریخ نشر

ارديبهشت ۱۳۲۴

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه ادب, مدرسه پسرانه, منابع دیداری
منابع

آرشيو موزه‌ي آموزش و پرورش اصفهان

متن کامل

ردیف اول نشسته از راست: سامره، هندی، حسین نجفی، بدرالدین کتابی(مدیر)، جمال الدین قدسی، علی اکبر ابرقویی، حسین عریض