معراج نامه (۳۳)

عنوانمعراج نامه (۳۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٣٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٧*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, معراج نامه, منابع دیداری
متن کامل
معراج نامه (۳۳)