معاشرت فرزندان ما

عنوانمعاشرت فرزندان ما
گونهمقاله
نویسندگانکیانوش, محمود
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۳-

ناشرپیک معلم و خانواده
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

نیمه دوم مهر ۱۳۵۴

شماره

دوره۱۲ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴-۷
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعپیک معلم و خانواده, روابط اجتماعی, روابط گروه همسالان, کیانوش، محمود, مقاله
متن کامل

رمطالبی درباره ی ضرورت جدایی کودکان و نوجوانان در روند رشد خود از روابط محدود خانوادگی، نیاز به معاشرت با همسالان و گروه معاشران با گرایش‌های مختلف، دادن حق به فرزندان برای داشتن این ارتباطات، شناخت تدریجی و نظارتی متعادل کننده بر ترکیب و کیفیت این معاشران.Authentic Nike Sneakers | Marki