مسئله رشد و آموزش و پرورش

عنوانمسئله رشد و آموزش و پرورش
گونهمقاله
نویسندگانکاردان, علیمحمد
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

مهر ۱۳۳۸

شماره

دوره۳۱ ش۱

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۷-۳۱
پدیدآورندگان

مترجم علی محمد کاردان

موضوععلی محمد کاردان, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله توضیح کاملی راجع‌به معنی کلمة رشد و مفاهیم مختلفی که این واژه در خود دارد داده شده است که گفته می‌شود رشد و نمو درونی جنبه‌ای از رشد کمی و کیفی است که با عوامل درونی ارتباط دارد و برای اینکه کودک از رشد و نمود درونی بهره‌مند گردد تجربه و تمرین و خلاصه یادگیری ضروری است .