مدرسه سارواریان

عنوانمدرسه سارواریان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۳۰
تاریخ نشر

۱۳۳۰

وضعیت رنگ

سیاه و سفید

اندازه۱۲*۱۷
موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه سارواریان, مدرسه غیر دولتی, مدرسه مختلط
منابع

آرشیو موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان ایران

متن کامل

عکس پایان سال مدرسه سارواریان ۵۱-۵۰ میلادیAsics footwear | Women's Nike Superrep

مدرسه سارواریان