مدارس ایران در عراق

عنوانمدارس ایران در عراق
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۰ مهر ۱۳۰۹

شماره

س۸ ش۳۱۰ (۱۳۶۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱
موضوعکوشش, مدارس خارج از کشور, مقاله
متن کامل

گزارش خبری درباره ی نامه ی فردی از بصره درباره ی برپایی مدرسه ی پهلوی و پرداخت هزینه ی آن از سوی ایرانیان بصره. این مدرسه زیر پوشش اداره ی آموزش و پرورش ایران است و مشکلاتی همچون کمبود وسایل و ابزار دارد.Nike air jordan Sneakers | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals