مخمس موش و گربه (۲۶)

عنوانمخمس موش و گربه (۲۶)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٢٥ق/١٢٨٦ش

شماره صفحهص٢٦
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۲۶)