مخمس موش و گربه (۲۰)

عنوانمخمس موش و گربه (۲۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢٠
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۲۰)