مخمس موش و گربه (۱۳)

عنوانمخمس موش و گربه (۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٥*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۱۳)