مخمس موش و گربه (۱۱)

عنوانمخمس موش و گربه (۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٢٥ق/١٢٨٦ش

شماره صفحهص١١
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٤*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مخمس موش و گربه, منابع دیداری
متن کامل
مخمس موش و گربه (۱۱)