مجلس شوری ( راجع به مدارس دو کلاسه و سه کلاسه )

عنوانمجلس شوری ( راجع به مدارس دو کلاسه و سه کلاسه )
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۱۰
تاریخ نشر

۳ بهمن ۱۳۱۰

شماره

س۹ ش۱۶ (۱۷۶۲)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعکوشش, مدرسه سازی, مقاله
متن کامل

گزارش جلسه ی مجلس درباره ی برپایی مدرسه های ۲ و ۳ کلاسه.spy offers | Buy Yeezy Slides 'Core' - Kanye West x Adidas — Ietp