مثنوی الاطفال (۸۰)

عنوانمثنوی الاطفال (۸۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق/١٢٧٠ش

شماره صفحهص٨٠
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٧*٥/٥
موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۸۰)