مثنوی الاطفال (۶۳)

عنوانمثنوی الاطفال (۶۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق./١٢٧٠ش

شماره صفحهص٦٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥
موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاب سنگی, داستان, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۶۳)