مثنوی الاطفال (۲۲۴)

عنوانمثنوی الاطفال (۲۲۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق./١٢٧٠ش

شماره صفحهص٢٤٤
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٧*٥/٥
موضوعتصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۲۲۴)