مثنوی الاطفال (۱۳۳)

عنوانمثنوی الاطفال (۱۳۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق/١٢٧٠ش

شماره صفحهص١٣٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٧*٥/٥
موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۱۳۳)