مثنوی الاطفال (۱۰۱)

عنوانمثنوی الاطفال (۱۰۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٠٩ق/١٢٧٠ش

شماره صفحهص١٠١
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٧*٥/٥س.م.
موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, مثنوی الاطفال, منابع دیداری
متن کامل
مثنوی الاطفال (۱۰۱)