لحاف دوز حسود

عنوانلحاف دوز حسود
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۴
تاریخ نشر

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۲۴

شماره

دوره۴ ش۹ (۱۴۹)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۲
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعترقی, داستان اخلاقی, مقاله
متن کامل

لحافدوز حسود با حیله های مختلف، نمی گذارد هیچ لحافدوز دیگری در نزدیکی وی کار کند. روزی نیرنگی برای یکی از لحافدوزهای ساده دل به کار می برد، اما این نیرنگ دامنگیر خودش می شود و تمام سرمایه اش را از دست می دهد. از آن پس لحافدوز دیگر حسادت نمی کند و به دیگران ضرر و زیان نمی رساند.Sport media | Nike sneakers