قوقولی قوقو

عنوانقوقولی قوقو
گونهمقاله
نویسندگاندولت آبادی, پروین, روبن,
تاریخ تولد - وفات

١٣٠٣-۱۳۸۷

ناشرپیک کودک
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نیمه اول آبان ماه ١٣٥٦

شماره

دوره ٩ ش ٢

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٢٦
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (رنگی)

پدیدآورندگان

تصویرگر روبن

موضوعادبيات تاليف, پیک کودک, دولت آبادی، پروین, روبن, شعر, مقاله
متن کامل

شعری از زبان خروس که صبح آواز می خواند، از رفتن شب خبر می دهد و همه را بیدار می کند.