قندیل کوچک (۲۱)

قندیل کوچک (۲۱)
عنوانقندیل کوچک (۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرکنفانی, غسان
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص٢١
وضعیت رنگ

نقاشی (طراحی و پاستل)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, غسان کنفانى, قندیل کوچک, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل