قصه ها و تصویرها(۲۰)

عنوانقصه ها و تصویرها(۲۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرسوته یف, ولادیمیر گریگوریویچ
تاریخ تولد - وفات

١٩٠٣-١٩٩٣

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٢٠
وضعیت رنگ

نقاشی(قلم و آبرنگ)

موضوعآبرنگ, تصویر, تصویر کتاب, قصه ها و تصویر ها, کتاب تصویری, منابع دیداری, ولادیمیر گریگوریچ, یف سوته
متن کامل
قصه ها و تصویرها(۲۰)