قصه های روباه

عنوانقصه های روباه
گونهکتاب
شماره دسترسی١٤٤٨ک
پدیدآورندگانمحمدزاده صدیق, حسین
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٤-

ناشرنوپا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۵
تعداد صفحه٥٢ص
اندازه٥/١٤*٢١ س.م
پدیدآورندگان

ح. صدیق

موضوعادبیات تالیف, افسانه جانوری, افسانه ها و قصه های آذربایجانی, افسانه ها و قصه هاى آذربايجانى, ح. صدیق, حسین محمدزاده صدیق, کتاب, مجموعه ها
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٤٥ ریال

عنوان کوتاهادبیات شفاهی مردم آذربایجان؛ ١
متن کامل

مجموعه ی ۸ داستان، شامل: روباه و گرگ؛ روباه مقسم؛ قدرت شیر؛ و ....Sports brands | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp