قانون ثبت احوال - ماده ۲۴

عنوانقانون ثبت احوال - ماده ۲۴
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - ثبت مرگ
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

۱۶/۰۴/۱۳۵۵

موضوعحقوق کودک, قانون ثبت احوال
منابع

مجلس سنا

متن کامل

واقعه مرگ باید طبق تصدیق پزشک و در صورت نبودن پزشک با حضور دو نفر گواه ثبت گردد. در مورد طفلی که مرده به دنیا آمده یا بلافاصله پس از تولد به میرد در صورت وجود پزشک در محل تصدیق پزشک ضروری است و در صورت نبودن پزشک گواهی دو نفر کافی است .
پزشکی که وقوع مرگ به او اطلاع داده می شود در هر مورد مکلف به معاینه جسد و صدور تصدیق یا اظهار نظر می باشد و در صورتی امکان تشخیص علت مرگ باید تصدیق شود و به هر حال یک نسخه از تصدیق یا اظهار نظر خود را باید به ثبت احوال محل و در مهلت مقرر ارسال نماید.