فکر و قلم : بهار غمگین

عنوانفکر و قلم : بهار غمگین
گونهمقاله
نویسندگانگرگین, ایران
تاریخ تولد - وفات

۱۳۱۱-

ناشرپيک نوجوانان
سال تولد۱۳۵۶
تاریخ نشر

نيمه دوم مهر ماه ۱۳۵۶

شماره

دوره ۶ ش ۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۲-۲۳
موضوعپیک نوجوان, رستم و اسفنديار (داستان), گرگين، ايران, مقاله, نقد تحلیلی
متن کامل

روایت داستان رستم و اسفندیار از داستان های شاهنامه همراه با تحلیل داستان و شخصیت های آن و تعریف گونه ی ادبی استفاده شده در شعر.Sport media | Best Nike Air Max Shoes 2021 , Air Max Releases and Deals