کاربرگه

Found 25 results
فیلترها: کلیدواژه is نقد تحلیلی  [برداشتن فیلترها]
۱۳۸۰
محمد هادی محمدی, صمد: ساختار یک اسطوره. چیستا, تهران, ص ۴۱۰ ص, ۱۳۸۰.
۱۳۵۶
فرخ صادقی, این بار بررسی آثار محمد رحیم اخوت, دید و انتخاب خوب، نثر بیان ضعیف ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۱۰): بررسی آثار شکور لطفی, موضوع های ساده در قالب داستان های کودک ". کیهان (ویژه هنر و اندیشه), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک ۴: این بار بررسی آثار اکبر نعمتی, بعد از ۶ کتاب، در آغاز راه .. ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۶): این بار بررسی آثار قدسی قاضی نور, در تکاپوی مفهوم راستین ادبیات کودک ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۷): بررسی آثار فریده فرجام, از نگاه عینی و ساده، تا دید انتزاعی و شاعرانه ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودکان (۸): بررسی آثار نسیم خاکسار, موقعیتی مشخص در ادبیات کودک ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۶.
قدمعلی سرامی, بررسی محتوای فرهنگ عامه از محتوای قصه های عامیانه فارسی. فصلنامه کانون, صص ۲۷-۳۶, ۱۳۵۶.
ایران گرگین, فکر و قلم : بهار غمگین. پيک نوجوانان, صص ۲۲-۲۳, ۱۳۵۶.
ایران گرگین, فکر و قلم : رخش و رستم و تهمینه. پيک نوجوانان, صص ۲۲-۲۴, ۱۳۵۶.
ایران گرگین, فکر و قلم : زاده شدن رستم. پيک نوجوانان, صص ۹-۱۱, ۱۳۵۶.
ایران گرگین و لیونی, فکر و قلم : زال، پرورده سیمرغ. پيک نوجوانان, صص ۲۶-۲۸, ۱۳۵۶.
ایران گرگین, فکر و قلم : سهراب، در جستجوی عظمت. پيک نوجوانان, صص ۲۱-۲۳, ۱۳۵۶.
کلاته نان. فصلنامه کانون, صص ۴۰-۴۲, ۱۳۵۶.
۱۳۵۵
فرخنده، محمود, بحث و بررسی ، شناخت هنر کودک : خواب های خوش کودکان. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۱): نگاهی به دو کتاب مرتضی رضوان, مرتضی رضوان در باغ مریم و قصه هستی چه می گوید ؟ ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک - ۲: نگاهی به آثار داریوش عبادالهی, سی کتاب قصه برای کودکان در هشت سال ؟ ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
فرخ صادقی, بررسی ادبیات کودک (۳): تحلیل کتاب های منوچهر سلیمی, راه درستی که به پرگوئی و بی هدفی میرسد ". کیهان شب جمعه (ویژه هنر و ادبیات), ۱۳۵۵.
شب زنده دا محمد, شناخت هنر کودک: نقد کتاب کودکان : طرحی ضعیف ، با پرداختی ناپیراسته. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
نقد کتاب کودکان : رو در روی طبیعت ، با گوشه چشمی به عرفان. رستاخیز, ص ٧, ۱۳۵۵.
۱۳۵۲
نسیم خاکسار, بچه ها بیائید با هم کتاب بخوانیم. نیما, آبادان, ص ٤٣ ص, ۱۳۵۲.
نسیم خاکسار, بررسی اولدوز و کلاغها. در خاکسار، نسیم. بچه ها بیائید با هم کتاب بخوانیم. آبادان: نیما, ص ص ٢٨-٤٣, ۱۳۵۲.
۱۳۴۸
نقدها و نظرها: سخنی در سالگرد پیک. پیک معلم و خانواده, ص ٢١١-٢١٤, ۱۳۴۸.
۱۳۱۳
یحیی دولت آبادی, نظریات در تاریخچه معارف. تعلیم و تربیت, ص ٧٣٢- ٧٣٣, ۱۳۱۳.