فرهنگ نو چگونه در ایران آغاز شد ؟ خدمات رشدیه به معارف

عنوانفرهنگ نو چگونه در ایران آغاز شد ؟ خدمات رشدیه به معارف
گونهمقاله
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

دی و بهمن ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۸و۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۳
وضعیت رنگ

مصور، عکس (سیاه و سفید)

موضوعرشدیه، حسن, سرگذشتنامه مستند, ماهنامه آموزش و پرورش, مدرسه رشدیه, مقاله
متن کامل

شرح خدماتی که رشدیه در خصوص فرهنگ نو انجام داده است را بازگو می‌کند ساخت اولین دبستان جدید در سال ۱۳۰۶ توسط وی تلاش و کوشش در ساخت مدارس و مجاهدتهایی که در این راه از خود نشان داده و دیگر فعالیت های او.Mysneakers | Nike Dunk Low Coast UNCL - Grailify