ع‍ن‍ک‍ب‍وت‌(۷)

عنوانع‍ن‍ک‍ب‍وت‌(۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, عنکبوت, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
ع‍ن‍ک‍ب‍وت‌(۷)