طلوع قبل از عاشورا

عنوانطلوع قبل از عاشورا
گونهکتاب
شماره دسترسی١٩٥١ک
پدیدآورندگانمیرموسوی, حبیب
ناشرنور، میثاق
مکان انتشاربی جا
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه٢٤ص
اندازه٢٢*٢٤ س.م
پدیدآورندگان

نوشته و نقاشی حبیب میرموسوی

موضوعادبیات تالیف, حبیب میرموسوی, داستان دینی, داستان فارسی, کتاب
گروه سنی(ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٢٥ ریال

تیراژ٥٠٠٠ن
متن کامل

شرح رخدادهای ماه محرم، نامه های امام حسین (ع) و شهادت قیس بن مسهر.Sports brands | GOLF NIKE SHOES