ضامن آهو (۷)

عنوانضامن آهو (۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨ق/ (١٣١٨ش)

شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, ضامن آهو, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
ضامن آهو (۷)