ضامن آهو (۲۱)

عنوانضامن آهو (۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگررضوان,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٨ق/ (١٣١٨ش)

شماره صفحهص٢١
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٥/٨*٥/٥
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, رضوان, ضامن آهو, کتاب مصور, منابع دیداری
متن کامل
ضامن آهو (۲۱)