شکموها

عنوانشکموها
گونهکتاب
شماره دسترسی۱۴۳۸ک
پدیدآورندگانقائمی امیری, علی
ناشرنصر
مکان انتشارقم
سال انتشارنوشته شده
تعداد صفحه۳۴ص
اندازه۱۴.۵*۲۱.۳س.م
پدیدآورندگان

نوشته علی قائمی امیری

موضوعادبیات تالیف, داستان فارسی, علی قائمی امیری, کتاب, مجموعه ها, نصر
گروه سنی(ب، ج)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

عنوان کوتاهداستانهای کودکان؛۵
تیراژ۵۰۰۰ن
متن کامل

مجموعه ۴ داستان شامل: کودک شکمو، شکمو شدن رسوائی دارد، روباه شکمو و...affiliate link trace | Entrainement Nike