شنگول و منگول (۷)

عنوانشنگول و منگول (۷)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمحمدصانعی,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص٧
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٣*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, شنگول و منگول, کتاب مصور, محمد صانعی, منابع دیداری
متن کامل
شنگول و منگول (۷)