شنگول و منگول (۱۳)

عنوانشنگول و منگول (۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمحمدصانعی,
سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص١٣
وضعیت رنگ

نقاشی (سیاه و سفید)

اندازه٤/٥*٥/٥س.م.
موضوعادبیات مکتبخانه ای, تصویر, تصویر کتاب, چاپ سنگی, داستان, شنگول و منگول, صانعی, کتاب مصور, محمد, محمد صانعی, منابع دیداری
متن کامل
شنگول و منگول  (۱۳)