ششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان

عنوانششمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان
گونهمقاله
ناشرتماشا
سال تولد۱۳۵۰
تاریخ نشر

۲۲ مهر ۱۳۵۰

شماره

س ۱ ش ۳۰

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷۲
موضوعبهرام بیضایی, تماشا, عمو سیبیلو (فیلم), فستیوال بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان (ششمین: ۱۳۵۰: تهران), کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

خبری از برگزاری ششمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان از ۱۴ آبان تا ۴ آذرماه ۱۳۵۰ گسترش محدوده سنی برای کودکان تا ۱۵ سال و نوجوانان از ۱۵ تا ۱۸ سال . فیلم های ایرانی کوتاه برای این جشنواره ساخته شده و چند فیلم نیز از کانون پرورش فکری کودکان اجرا خواهد شد مثل عمو سبیلو اثر بهرام بیضائی .Nike footwear | Nike