شاهزاده بی نام

عنوانشاهزاده بی نام
گونهمقاله
ناشرترقی
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۲۵

شماره

دوره۵ ش۲۲ (۱۹۸)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۱
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

موضوعافسانه جادویی, ترقی, مقاله
متن کامل

در نبود پادشاه، همسرش پسری به دنیا می آورد که اورا بی نام صدا می کنند. پادشاه سال هاست که در خارج از کشور سرگرم جنگ است. در راه بازگشت به کشورش به غولی بر می خورد که بی نام را از او می خواهد، پادشاه نیز بی خبر از نام پسرش او را به غول می بخشد. اما پس از بازگشت به کشور خود و فهمیدن ماجرای نامگذاری فرزندش غمگین می شود. غول پسر را به خانه ی خود می برد و قصد کشتن او را دارد. اما دخترش عاشق بی نام می شود، پدر خود را می کشد، بینام رانزد پادشاه باز می گرداند و با بی نام ازدواج می کند.