سپید و سیاه

عنوانسپید و سیاه
گونهنشریه
پدیدآورندگانبهزادی, علی, معاونی, كبر, مهری, حسین, الهامی, حسین
ناشرسازمان چاپ و انتشارات كیهان
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۳۲
تاریخ نشر

١٣٣٢-۱۳۵۸

زبان انتشارفارسی
وضعیت تصویر

نقاشی، عکس ، کمیک استریپ (رنگی، سیاه و سفید)

اندازه٢١*٥/٢٩ س.م
پدیدآورندگان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: علی بهزادی؛ سردبیر: اكبر معاونی ،حسین مهری ،حسین الهامی

گروه سنیبزرگسالان، كودكان
فاصله انتشارهفتگی
بخش کودکان

یکی بود یکی نبود، بچه ها این صفحه مال شماست، کودکان ما، داستان كودكان و جهان كودكان

موضوعحسین الهامی, حسین مهری, سپید و سیاه, علی بهزادی, كبر معاونی, نشریه, نشریه بزرگسالان, نشریه خردسالان, نشریه دولتی, نشریه ها
موجودی

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان: ١٣٣٥:ش٤٧، ٥١ ؛١٣٣٨: ش ٣٠ ( ٣٣٨)(١٣٤١):ش١٠،ش ٤٦٥ -٤٩٧ ؛١٣٥٠:ش٩٣٣ ،٩٣٩،٩٤٤؛٩٤٨ ؛س ١٤ ،ش ٢٥؛ س١٥،ش٥١ (١٣٥١):ش ٩٦٤،٩٧٨؛ش١١٠٢ دو نسخه ضمیمه مجانی سپید و سیاه

یادداشت ها

وابسته به: سازمان چاپ و انتشارات كیهان

متن کامل

مجله‌ی سپید و سیاه از دیگر نشریه‌های سرگرم‌کننده‌ی خانوادگی در دوران پس از کودتای ۱۳۳۲ بود که صفحه‌ای ویژه کودکان داشت. سپید و سیاه که از سال ۱۳۳۲ نخست با عنوان‌های سپید و سیاه نو و سپید و سیاه مشیر به صاحب امتیازی علی اصغر کارباف و مدیرمسئولی علی بهزادی آغاز به کار کرد، از شماره‌ی ۷ سال اول-۵ مهر ۱۳۳۲- صفحه‌ای به کودکان اختصاص داد که ...