سرودهای رهائی

عنوانسرودهای رهائی
گونهکتاب
شماره دسترسی٨١٦ک
پدیدآورندگانحکیمی, محمود
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٣-

ناشرجهان آرا
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۳
تعداد صفحه١٥٦ص
اندازه٥/١١*٥/١٦ س.م
پدیدآورندگان

نوشته محمود حکیمی

موضوعادبیات تالیف, جهان آرا, داستان دینی, داستان فارسی, کتاب, محمود حکیمی
گروه سنی(د، ه)
وضعیت رنگ

مصور، نقاشی (سیاه و سفید)

بهاء

٣٥ ریال

متن کامل

حسین و حامد کارگران مسلمان سیاهپوست معدن ویکتوری در جنوب رودزیا، سرگرم حفاری هستند. معدن ریزش می‌کند. آن‌ها به دشواری از معدن بیرون می‌آیند. بسیاری از کارگران معدن کشته شده‌اند. ابومنصور سرکارگر مزدور از آموزه‌ها و آیات قرآن که حامد می‌خواند، تأثیر نمی‌پذیرد و طرفدار رژیم نژادپرست رودزیاست. مردی انگلیسی وارد فرودگاه می‌شود. او آمده است تا مأموران حکومتی را از خطر نهج‌البلا‌غه آگاه کند، آن‌ها اهمیت موضوع را درک نمی‌کنند و مرد انگلیسی به انگلستان باز می‌گرددbest Running shoes brand | Nike Shoes