سخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف بهمن ماه ۱۳۶۸ در دانشگاه UCLA

عنوانسخنرانی در مراسم بزرگداشت عباس یمینی شریف بهمن ماه ۱۳۶۸ در دانشگاه UCLA
گونهمقاله
نویسندگانیارشاطر, احسان
ناشردر نغمه سرای کودکان: به یاد عباس یمینی شریف. تهران: روش نو
سال تولد۱۳۷۰
تاریخ نشر

١٣٧٠

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه٣١-٣٦
موضوعروش نو, سخنرانی ها, عباس یمینی شریف, مقاله, نغمه سرای کودکان, یادبودها, یارشاطر، احسان
متن کامل

سخنران نخست از خاطراتش درباره ی یمینی شریف در دوره ی تحصیل می گوید و سپس به تأثیرگذاری فعالیت های او در حوزه ی تخصصی اش اشاره می کند و پیشگام بودن یمینی شریف در زمینه ی آموزش و پرورش کودکان، اهمیت دادن به آن ها و روحیاتشان را یادآور می شود. او با اشاره به تأثیرگذاری شعرهای یمینی شریف و شادی برانگیزی آن ها، این شعرها را مایه ی زنده بودن یاد او، می داندNike shoes | Nike Shoes