زاغی

عنوانزاغی
گونهکتاب
شماره دسترسی١٠٥٣ک
پدیدآورندگانریاحی, هرمز
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٦-

ناشرکتابهای جیبی، امیرکبیر
مکان انتشارتهران
سال انتشار۱۳۵۷
تعداد صفحه٣٩ص
اندازه٥/١٢*٢٠ س.م
پدیدآورندگان

هرمز ریاحی

موضوعادبیات تالیف, داستان فارسی, کتاب, هرمز ریاحی
گروه سنی(ج، د)
بهاء

٤٠ ریال

نوبت چاپچاپ اول: ١٣٥٧
متن کامل

جواد از زاغی خانم نیرالسادات خیاط محله خوشش می آید، با او حرف می زند و مثل او راه می رود، تا جایی که فکر می کند خودش یک زاغی است. جواد خیلی دوست دارد بتواند زاغی را بگیرد. روزی که فکر می کند به زاغی نزدیک شده است، زاغی می پرد و دست جواد به او نمی رسد.Best jordan Sneakers | Men's Footwear