روز جهانی کتاب کودک

عنوانروز جهانی کتاب کودک
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

سه شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۵۱

شماره

س۵ ش۱۲۹۴

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸
موضوعآیندگان, روز جهانی کتاب کودک, مقاله, نمایشگاه كتاب
متن کامل

خبر برگزاری نمایشگاهی از کتاب های ناشران کودک از سراسر جهان در کتابخانه های کودکان به مناسبت روز ۲ آوریل ـ برابر با ۱۳ فروردین ـ روز تولد هانس‌کریستین اندرسن و روز جهانی کتاب کودک.Authentic Sneakers | New Releases Nike