ره آورد تازه ماهی سیاه کوچولو

عنوانره آورد تازه ماهی سیاه کوچولو
گونهمقاله
ناشرآیندگان
سال تولد۱۳۴۸
تاریخ نشر

شنبه ۱۹ مهر ۱۳۴۸

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۷
موضوعآیندگان, بیینال بین المللی تصویرگران براتیسلاوا, صمد بهرنگی, ماهی سیاه کوچولو (کتاب), مثقالی، فرشید, مقاله
متن کامل

معرفی بندر براتیسلاوا که یکی از بزرگترین مراکز علمی و هنری چکسلواکی است به همراه این خبر که در دومین بینال نقاشی در ۱۹۶۹ طی داوری نهایی هیئت داوران بی‌ینال براتیسلاوا تصاویر کلی از کتاب های کانون به نام ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی با نقاشی فرشید متقالی از لحاظ کیفیت و زیبایی برنده دیپلم اول شد.Running sport media | Women's Nike Air Jordan 1 trainers - Latest Releases , Ietp