در جهان دانش و هنر: نامه ای از پاریس

عنواندر جهان دانش و هنر: نامه ای از پاریس
گونهمقاله
نویسندگانافشار, ایرج
ناشرسخن
سال تولد۱۳۳۶
تاریخ نشر

اردیبهشت ۱۳۳۶

شماره

دوره۸ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۹۲-۱۹۶
موضوعافشار، ایرج, سخن, کتابخانه کودکان, مقاله
متن کامل

نامه ای درباره ی کتابخانه های پاریس و تقسیم آنها به سه بخش: تالار قرائت کتاب، تالار کودکان و قسمت معرفی کتاب. تالار کودکان با عروسک، اسباب بازی های مختلف و نقاشی های کودکانه تجهیز و آرایش شده است.bridge media | Patike – Nike Air Jordan, Premium, Retro Klasici, Sneakers , Iicf