در جهان دانش و هنر: ایران - سینما

عنواندر جهان دانش و هنر: ایران - سینما
گونهمقاله
ناشرسخن
سال تولد۱۳۵۳
تاریخ نشر

خرداد ۱۳۵۳

شماره

دوره۲۳ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۸۰۳-۸۰۴
موضوعآنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد (فیلم), جشنواره بین المللی فیلم های آموزشی لبنان (دومین: ۱۹۷۴: لبنان), سخن, گلباران (فیلم), مقاله
متن کامل

خبر دریافت دو جایزه ی نخست دومین جشنواره ی بین المللی فیلم های آموزشی در لبنان برای فیلم های «آنکه خیال بافت و آنکه عمل کرد » از مرتضی ممیز و «گلباران» از علی اکبر صادقی. این دو فیلم را کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان تهیه کرده است.jordan Sneakers | Supreme x Nike Air Force 1 Low 'Box Logo - White' — Ietp